Hopp til innhold

Vedtekter

Klubbens fulle navn er Ydre Fleckeröe Malt Whisky Laug.

 • Klubbens medlemmer må være myndige og skikkede menn med en sterk forkjærlighet til Skotsk Singel Malt Whisky.
 • Nye Medlemmer må godkjennes av generalforsamling med 2/3 dels flertall.
 • Kontingent er kr 400,- pr måned. Klubbens kontonummer er 9480 10 65044
 • Klubbens medlemmer må frastå fra og blande Whisky med: Isbiter, blandevann, kaffe, zalo, plumbo og liknende. Vann godtaes kun til nød i Cask (men ansees som feigt)
 • Ledelse:

 

  • Klubben ledes av styret. Styrets beslutninger er gyldige med simpelt flertall.
  • Generalforsamlingen er klubbens øverste lovgivende myndighet. Lover og vedtekter kan kun endres av generalforsamling med minst 2/3 flertall.
  • Generalforsamlingen kan overprøve styrets beslutninger i enkeltsaker dersom generalforsamlingen går mot styrets beslutning med minst 2/3 flertall.
  • Generalforsamlingen oppnevner og godkjenner alle øvrige verv i klubben. f.eks kasserer, revisor, materialforvalter, fluffer etc. Øvrige verv gis for 2 år av gangen, med mulighet til forlengelse dersom generalforsamlingen godkjenner dette.
   Om styret:
   a) Styret skal bestå av Precident, Sekretær og to styremedlem. Ingen av disse er på valg.
   b) Medlemmer av styret som fratrer sitt verv, erstattes med kanditat valgt av det gjenværende styret.
   c) Styret kaller inn til Generalforsamling og avvikler denne etter behov. Det er ingen begrensning i antall generalforsamlinger styret kan avholde. Ethvert medlem kan max.1 gang pr kalenderår kreve at generalforsamling skal avholdes innen 3 måneder.
 • Møter holdes hver måned, på den tredje torsdagen i måneden,klokken 20.00, og møtested rullerer mellom medlemmene. Årsmøte holdes i januar, sommeravslutning i juni, og romjulstur i romjulen.
 • Kveldens vert handler før møtet inn 1 flaske Skotsk Singel Malt Whisky.
 • Medlemmer plikter av respekt for verten og møte presis, samt gi beskjed dersom en er forhindret fra og kunne møte.
 • Klubben har som formål minst hvert tredje år og besøke Whiskyens moderland, for der og søke førstehånds kunnskap om den edle drikk.
 • Medlemmer som ikke viser respekt for overnevnte lovverk kan av Precidenten idømmes en flaske Whisky i bot.